EKED (Etiketleme-Kilitleme) Eğitimi

EKED (Etiketleme – Kilitleme) Eğitimi Eğitim İçeriği Makinelerin veya ekipmanın beklenmedik şekilde çalıştırılmasının veya depolanan enerjinin boşalarak çalışanlara zarar verebileceği servis, bakım, onarım arıza durumlarını kapsar. İşletmede bir program oluşturulması ve uygun kilitleme etiketleme cihazlarının izolasyon noktalarına yerleştirilmesi için talimatlar kullanmalı ve çalışanların yaralanmasını önlemek için depolanan enerjinin açığa çıkmasını engellemek için ise yapılması gereken…

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitimi

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitimi Kapalı alanlar, genellikle bir ya da birden fazla kişinin girebileceği, içerisinde rahatça hareket edip çalışmanın kısıtlı olduğu mekanlardır. Doğal havalandırmanın yetersiz oluşu, yanıcı veya zehirli gazların birikme riski gibi özellikleri ile bilinirler. Bu alanlara katı atık tankları, silolar, kazanlar, kanalizasyon şebekeleri, boru hatları ve yeraltı vana istasyonları gibi yerler örnek…

Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler Mesleki Eğitimler İş dünyasının hızla değişen ve evrilen doğasında, sürekli öğrenme ve adaptasyon kaçınılmazdır. “Mesleki Eğitimler” serimiz, sektörel gereksinimleri ve teknolojik yenilikleri dikkate alarak sizlere en güncel bilgi ve becerileri sunmayı amaçlamaktadır. 1. Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitimi: SEO, SEM, içerik stratejileri Sosyal medya yönetimi ve reklamcılığı E-posta pazarlama kampanyaları 2. Finans ve Bütçeleme…

Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi

Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi Yangın, hem maddi hem de can kayıplarına neden olabilecek ciddi bir tehlikedir. Bu eğitim ile yangın güvenliği hakkında temel bilgiler edinebilir, olası yangın durumunda nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Eğitim İçeriği: Yangının Tanımı ve Sınıflandırılması: Yangının oluşum sebepleri, yangın sınıfları ve bu sınıflara…

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi Profesyonel İnsan Kaynakları Eğitimi Modern iş dünyasında İnsan Kaynakları (İK) fonksiyonu, çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu optimize ederek kurumsal başarının kilit unsurlarından biri haline gelmiştir. Bizim sunduğumuz İK eğitimi ile bu alanda gereken yetkinliklere sahip olabilir, kariyerinizde yeni bir adım atabilirsiniz. Eğitim İçeriği: İK’nın Temel Kavramları: İK’nın organizasyondaki rolünü ve önemini anlama. İşe…

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Eğitimi

KVKK Eğitimi KVKK Eğitimi: Kişisel Verilerin Korunması ve Uyum Süreci Modern iş dünyasında, bireylerin kişisel verilerinin korunması büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi düzenlemeler, işletmeler ve bireyler için kritik bir rol oynamaktadır. Web sitemizde sunduğumuz KVKK eğitimi ile hem bireysel hem de kurumsal düzeyde KVKK’ya uyum sürecini kolaylaştırıyor ve…

Bordro Uygulamaları Eğitimi

Bordro Uygulamaları Eğitimi Bordro Nedir? Bordro, bir iş yerinde çalışan kişilerin aldığı maaşın nasıl hesaplandığını detaylı olarak gösteren bir belgedir. Bordro belgesi oluşturulurken bazı kesintiler yapılır ve damga vergisi, asgari geçim indirimi (AGİ) gibi çeşitli vergilerin de hesaplaması yapılır. Bordro belgesinde yapılan kesintilerin ne kadar olduğu görülür. Bordro Uygulamaları Eğitimi ile katılımcılar, bordrolama işleminin nasıl…

Toz Ölçümü

Toz Ölçümü TOZ ÖLÇÜMÜ ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ Ortam tozun örneklenmesinde gravimetrik tayini için MSDS 14/3 standardı kullanılmaktadır. Tozla Mücadele Yönetmeliği Tanımlar ve kısaltmalar madde 4 1.fıkrası I bendinde toz ölçümü tanımı verilmiştir. l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesi, TOZ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ Maruziyet ölçümlerinde de…

Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında iş yerlerinde gürültü ölçümlerinin yaptırılması gerekir. ORTAM GÜRÜLTÜ Çevresel Gürültünün Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Çevresel Gürültü Düzeyini tespiti TS 9315 ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 standartları kullanılmaktadır. GÜRÜLTÜ KİŞİSEL MARUZİYET Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıpların tespitinde TS 2607…

Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ Çalışma ortamında aydınlatmanın değerlendirilmesi COHSR-958-1-IPG-039 deney metoduna (standart) göre yapılır. Ortama göre ölçüm noktaları belirlenir. Ortamdan çıkan sonuçlara göre Değerlendirme ve raporlandırmada referans standart olarak TS EN 12464-1 ve TS EN 12464-2 kullanılabilir Aydınlatma ile ilgili yönetmelikteki bölüm; İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN…