Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır? İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri…