Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır? İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri…

Duman Tahliye ve Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri

Duman Tahliye ve Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri PERİYODİK MUAYENE /KONTROL NEDİR? ,NEDEN ZORUNLUDUR? NASIL YAPILIR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan…

Yangın – Acil Durum Eğitimleri Ve Tatbikatları

Yangın – Acil Durum Eğitimleri Ve Tatbikatları YANGIN-ACİL DUURM  EĞİTİMİ NEDEN VERİLMELİ, TATBİKATLARI NEDEN YAPILMALIDIR ?/YASAL DAYANAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu…