Toz Ölçümü

Toz Ölçümü TOZ ÖLÇÜMÜ ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ Ortam tozun örneklenmesinde gravimetrik tayini için MSDS 14/3 standardı kullanılmaktadır. Tozla Mücadele Yönetmeliği Tanımlar ve kısaltmalar madde 4 1.fıkrası I bendinde toz ölçümü tanımı verilmiştir. l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesi, TOZ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ Maruziyet ölçümlerinde de…

Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında iş yerlerinde gürültü ölçümlerinin yaptırılması gerekir. ORTAM GÜRÜLTÜ Çevresel Gürültünün Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Çevresel Gürültü Düzeyini tespiti TS 9315 ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 standartları kullanılmaktadır. GÜRÜLTÜ KİŞİSEL MARUZİYET Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıpların tespitinde TS 2607…

Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ Çalışma ortamında aydınlatmanın değerlendirilmesi COHSR-958-1-IPG-039 deney metoduna (standart) göre yapılır. Ortama göre ölçüm noktaları belirlenir. Ortamdan çıkan sonuçlara göre Değerlendirme ve raporlandırmada referans standart olarak TS EN 12464-1 ve TS EN 12464-2 kullanılabilir Aydınlatma ile ilgili yönetmelikteki bölüm; İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN…

Titreşim Ölçümü

Titreşim Ölçümü TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ Titreşim öçümleri, “Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Maruziyet türüne göre, El-kol ve tüm vücut titreşim maruziyetinin ölçülmesi gerekir. Kapsamımızdaki ilgili standartlar ekte verilmiştir. DENEY ADI DENEY METODU (STANDART ) Yapılarda Titreşimlerinin Ölçülmesi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi TS ISO 4866 Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan hava şokun ve yer titreşiminin…

Kimyasal Ölçümler

Kimyasal Ölçümler Toksik Gaz Ölçümü ASTM D 4490-96 Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma TS ISO 16200-1 Karbon Siyahı Tayini Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma NIOSH-NMAM 5000 Mineral Yağ Buharları Tayini Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma NIOSH-NMAM 5026 Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune…