Titreşim Ölçümü

Titreşim Ölçümü TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ Titreşim öçümleri, “Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Maruziyet türüne göre, El-kol ve tüm vücut titreşim maruziyetinin ölçülmesi gerekir. Kapsamımızdaki ilgili standartlar ekte verilmiştir. DENEY ADI DENEY METODU (STANDART ) Yapılarda Titreşimlerinin Ölçülmesi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi TS ISO 4866 Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan hava şokun ve yer titreşiminin…