Elektrik Tesisat Uygunluk Ve Topraklama Kontrolleri

Elektrik Tesisat Uygunluk Ve Topraklama Kontrolleri NEDEN YAPILMALIDIR?  25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince kapsamı belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar işyerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Elektrik tesisatının uygun şekilde kurulmaması, işletilmemesi, bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle çok sayıda yaralanmalı…