Toz Ölçümü

Toz Ölçümü TOZ ÖLÇÜMÜ ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ Ortam tozun örneklenmesinde gravimetrik tayini için MSDS 14/3 standardı kullanılmaktadır. Tozla Mücadele Yönetmeliği Tanımlar ve kısaltmalar madde 4 1.fıkrası I bendinde toz ölçümü tanımı verilmiştir. l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesi, TOZ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ Maruziyet ölçümlerinde de…