Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Giriş ve Amaç: Patlamadan korunmanın önemi Uygulama alanı ve kapsamı İlgili mevzuat ve standartlar Risk Değerlendirmesi: Patlama riskinin tanımlanması Tehlike kaynaklarının belirlenmesi Olası etkilerin analizi Önleyici ve Koruyucu Tedbirler: Teknik önlemler (örneğin, ekipmanların düzenli bakımı) Organizasyonel önlemler (örneğin, uygun çalışma prosedürleri) Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı Eğitim ve Farkındalık: Personel eğitimi Acil…