İş Yeri Hekimliği Hizmeti

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

 

İş Yeri Hekimi Ne İş Yapar?

İş yeri hekiminin görevi İş yeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarıyla belirlenmiştir ancak bu yönetmelikte belirtilen görevler aslında doktorun yaptığı işlerin çok ufak bir bölümünü oluşturmaktadır.

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İş yeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak

İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İş yeri hekimi çalışma süresi, iş yerinizin çalışan sayısı ve tehlike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

 • Az Tehlikeli Sınıf: Kişi başı 5 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: Kişi başı 10 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: Kişi başı 15 dakika

Diğer Hizmetlerimiz