İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE /KONTROL NEDİR? ,NEDEN ZORUNLUDUR? NASIL YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

İş makinalarının güvenli çalışabilmeleri için, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde periyodik kontrole tabi ekipmanlar için, bazı istisnalar dışında, belirtilen 1 yıllık periyodik kontrol süresi aşılmamalıdır. Makinaların kullanım şartları, yaşları, durumları göz önünde bulundurularak daha kısa sürelerde periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesine ise yapılacak risk değerlendirmesine göre karar verilebilir.

Periyodik kontrollerde iş makinalarının üzerindeki sesli, ışıklı uyarılar çalışır durumda olup olmadığı, operatörün görüş alanı ,operatör kabini makina kumandasının güvenli şekilde yapıldığı, operatörü atmosfer şartlarından, düşen ve fırlayan cisimlerden koruyacak özellikte olup olmadığı, hareket ve durdurma kumandaları doğru çalıştığının, makina üzerindeki hidrolik sisteminin pompaları, hortumları, bağlantıları, silindirleri sağlam olduğunun ; aşırı basınç ve hidrolik yağın aniden boşalarak kaza oluşturmasına karşı emniyet sistemleri bulunmasına yönelik kontroller yapılmaktadır.

6331 sayılı iş kanunun İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III kapsamınca periyodik test ve muayene zorunluluğu getirilen iş makinaları aşağıda tabloda listelenmiştir,

Diğer Hizmetlerimiz