Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE /KONTROL NEDİR? ,NEDEN ZORUNLUDUR? NASIL YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerindeki amaç öncelikli olarak söz konusu ekipmanın işlevini güvenli şekilde yerine getirip getirmediğinin belirlenmesidir. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri, kontrolü yapılacak ekipmanın ürün standardına ve ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrollerinde öncelikle belge kontrolleri, görsel kontroller ve işlevsel kontroller gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ekipmanın ilgili standartlarının şartlarına uygun olarak yük testleri gerçekleştirilmektedir. Örneğin vinçlerde kapasitenin 1,25 katı ile statik testler ve 1,1 katı ile de dinamik testler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ekipmanın özelliğine göre, ilgili standartların öngördüğü aşırı yük sistemlerinin çalışmaları, emniyet frenlerinin çalışmaları gibi kontroller de gerçekleştirilmektedir. Kontrollerde kalibrasyonlu ölçü aletleri kullanılmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz