Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi Neden Aldırılmalıdır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların eğitimi ile ilgili yönetmelik ve ilgili mevzuat gereği, çalışanlara, yapacakları işle ilgili tehlike ve riskler konusunda gerekli olan eğitimler verilir. İşverenler, yüksekte çalışma yapan çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave, özel olarak yüksekte çalışma eğitimi aldırmalıdırlar. Yüksekte Çalışma Sertifikası – Yüksekte Çalışabilir Belgesi olmayan kişilerin bu alanlarda çalışmasına izin verilmemelidir.

Yükseklik Kavramı Nedir? Yüksekte Çalışma Nedir?

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde yükseklik kavramı, yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama, “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma” şeklinde ifade edilir. Öyle ki, bir kişinin adım atarak çıkamayacağı yerler yüksek olarak kabul edilmektedir.

Yüksekte yapılan çalışma, kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumları ifade eder. Yüksekten düşme riski ise, seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir. Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişebilir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur, ve literatürde çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.

Yüksekte Çalışma Eğitim Konuları Nelerdir?

 • Yüksekte Çalışmalarda Yasal Mevzuat
 • Yüksekte Çalışmalarda Tehlikeler ve Riskler
 • Yüksekte Çalışmalarda Kullanılan Güvenlik Ekipmanları Özellikleri ve Kullanımı
 • Yüksekte İş Ekipmanları ile Yapılan Çalışmalarda Güvenli Çalışma Kuralları
 • Yüksekte Çalışmalarda Bağlantı Noktaları Seçimi
 • Yüksekte Çalışmalarda Toplu Koruma ve Kişisel Koruma Yöntemleri
 • Yüksekte Çalışmalarda Kişisel Koruyucu Donanım Özellikleri, Kullanımı ve Bakımı
 • Bağlantı Noktaları, Yatay ve Düşey Yaşam Hatları
 • Düğüm Teknikleri
 • Güvenlik İşaretleri

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Kişiye Kazandırdıkları

 • Yüksekte çalışmalarda toplu koruma ve kişisel koruma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişişel koruyucu donanımların (KKD) özelliklerini (Emniyet kemeri, baret, iş gözlüğü, iş eldiveni, iş ayakkabısı vb.) nasıl kontrol edeceğini, kullanacağını ve koruyacağını bilir.
 • Yüksekte çalışmalarda kullanılan güvenlik ekipmanlarının (Halat, lanyard, güvenlik ağı, otomatik düşüş durdurucu, geri sarmalı düşüş durdurucu, jumar, mapa, karabina vb.) özelliklerini ve kullanımını bilir.
 • Ankraj noktasının sahip olması gereken özellikleri ve ankraj noktasına KKD veya ekipman bağlantısı yapmayı bilir.
 • Çalışma alanını temiz ve düzenli tutar.
 • Güvenlik işaretlerinin anlamlarını bilir.
 • Acil durumlarda ne yapması gerektiği hakkında ve acil durum ekip üyeleri iletişim bilgilerini işveren veya iş sağlığı ve güvenliği yetkililerinden ister.
 • Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı bilir.
 • Yüksekte çalışmanın tanımı ve yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunun bilir.
 • Güvenli /güvensiz davranışlar ve güvenli/güvensiz koşulları bilir.
 • Yüksekte çalışmanın tehlikelerini ve risklerden korunma yöntemlerini bilir.
 • Kendisi ve diğer kişiler için güvenli çalışma ortamı oluşturmayı bilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda iş birliği yapar.
 • Yüksekte çalışmada kullanılan iş ekipmanlarını (Sabit-seyyar-asma iskele, vinç, manlift, sabit-seyyar platformlar, el merdiveni, vb.) ve bunlarla güvenli çalışma kurallarını bilir.
 • Yüksekte el alet ve makineleri ile güvenli çalışma kurallarını bilir.

Diğer Hizmetlerimiz