Elektrik Tesisat Uygunluk Ve Topraklama Kontrolleri

Elektrik Tesisat Uygunluk Ve Topraklama Kontrolleri

NEDEN YAPILMALIDIR?

 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince kapsamı belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar işyerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Elektrik tesisatının uygun şekilde kurulmaması, işletilmemesi, bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü kaza meydana gelmektedir. İşletmelerde faaliyet ve üretimin sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümler düzenli olarak yaptırılmalıdır.

ELEKTRİK TESİSAT VE TOPRAKLAMA PERİYODİK KONTROLLERİNİN KAPSAMI NEDİR?
Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
Gerilim düşümü ölçümleri
Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü
Topraklama ölçüm ve kontrolleri
Çevrim empedansı ölçümleri
İzolasyon direnci ölçümler

Bu kontroller “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

6331 sayılı iş kanunun  kapsamınca zorunlu hale getirilen  elektrik  tesisatı periyodik test ve ölçüm listesi aşağıda sıralanmıştır,

Diğer Hizmetlerimiz