Yangın – Acil Durum Eğitimleri Ve Tatbikatları

Yangın – Acil Durum Eğitimleri Ve Tatbikatları

YANGIN-ACİL DUURM  EĞİTİMİ NEDEN VERİLMELİ, TATBİKATLARI NEDEN YAPILMALIDIR ?/YASAL DAYANAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” bildirmektedir.

Yangın eğitimi olası yangın durumlarında kişilerin nasıl davranacakları, yapılması gerekenler ve tahliye gibi konularda teorik bilgi vermeyi kapsayan eğitimlerdir. Tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 kişiye kadar bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 kişiye kadar bir, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 50 kişiye kadar bir kişi olmak üzere arama kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele gibi konularda yeterli bilgi donanımına sahip ekipler oluşturulur. Bu ekibin her zaman hazır olması sağlanır.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğinin 13.maddesinin 1.fıkrasında yer alan; Hazırlanan Acil Durum Planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için  işyerlerinde yılda en az 1 defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır

Özellikle yangın gibi bir durumun öngörüldüğü işyerleri için yangın eğitimi büyük önem taşımaktadır. Acil durum anlarında insanlar için her saniye ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu gibi anlarda nasıl davranılması gerektiğine, hangi yollardan ve nereye gidilmesi gerektiğine dair önceden bilgilendirilmesi yapılması kişilerin daha hızlı hareket etmesini sağlar ve kargaşayı önler.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerde en az yılda bir defa tatbikat yapılmasını ve yangın güvenliği ekiplerinin oluşturulmasını öngörür. Yangın eğitimi almış kişiler yangın esnasında işyerinin tahliyesi ve yangının önlenmesinde büyük bir rol oynar.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde-11 mevzuatı gereği, tüm işyerlerinde acil durumlar ile ilgili özel eğitimli destek elemanı olması gerekmektedir. İşyeri tehlike sınıfına göre sayıları değişmekte olan destek elemanlarının; arama, kurtarma, tahliye, söndürme, teknik müdahale ve haberleşme konularında aldıkları teorik ve pratik acil durum eğitimi ile yaşanması olası acil durumlarda kaybın en az seviyede olması amaçlamaktadır.
Olası acil durumlarda kaybın en az seviyede olmasına büyük katkı sağlayacak olan acil durum eğitimi, aynı zamanda insan kaynaklı hatalardan olması muhtemel acil durumların da (yangın vb.) daha gerçekleşmeden önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Acil durum tatbikatları, işyerinde bulunan sertifikalı acil durum ekibinin görev alması ve tüm personelin katılımı ile uzman personellerimiz gözetiminde yapılmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz