İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE İŞ YAPAR

İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB’nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir.

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartları, depolama şartları konularında yönlendirme yapmak
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak kimyasallarla çalışma ve depolama şartları konularında yönlendirme yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İş yerinizin alması gerek iş güvenliği uzmanının süresi işyerinin güncel çalışan sayısıyla ve iş yerinizin tehlike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

 • Az Tehlikeli Sınıf: Kişi başı 10 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: Kişi başı 20 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: Kişi başı 40 dakika

Diğer Hizmetlerimiz