Basınçlı Kap ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri

Basınçlı Kap ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri

PERİYODİK MUAYENE /KONTROL NEDİR? ,NEDEN ZORUNLUDUR? NASIL YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” belirtildiği gibi, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Basınçlı kap ve tesisatlarının periyodik kontrollerindeki amaç öncelikli olarak söz konusu ekipmanın veya tesisatın işlevini güvenli şekilde yerine getirip getirmediğinin belirlenmesidir. Basınçlı kap ve tesisatlarının periyodik kontrolleri, kontrolü yapılacak ekipmanın ürün standardına ve ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir.

Basınçlı kap ve tesisatlarının periyodik muayene ve kontrol işlemleri genel olarak 4 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Basınçlı kap ve tesisatlarında tahribatsız muayene, görsel test, ağırlık testleri ve hidrostatik testler olmak üzere değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra firma cihazlarla birlikte de periyodik muayene işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

 

Diğer Hizmetlerimiz