İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Biriz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri içerisinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. 

İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri firmamız tarafından verilmektedir.

Eğitim öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”ndan onaylı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işletmelere yapılan ziyaretlerle, eğitim içeriğinde firmaya özel bir yapılandırma sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Amacı:

 • Bilinç seviyesini yükseltmek
 • Bilgi seviyesini arttırmak
 • Güvenli davranış alışkanlığı edindirmek
 • Sağlık ve güvenliğin vazgeçilmez bir unsur olduğu kültürünü yerleştirmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları:

 • İş kazaları ve meslek hastalıkların korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Risk analizi ve değerlendirilmesi eğitimi,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik , düzen ve hijyen
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.
 • Meslek hastalıklarından korunma.

Diğer Hizmetlerimiz