İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi

Yasal Zorunluluğu nedir? 

İlk Yardım Yönetmeliği

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 18.03.2004 tarihli yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlk Yardımcı personel istidam zorunluluğu getirilmiştir.

İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 –

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

Bulundurması zorunludur.

İlk yardım eğitimleri yalnız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından “İlk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” verilen merkezler tarafından verilebilir.

Bu merkezlerde eğitim verecek eğitmenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” ve “İlk Yardım Eğitmeni Çalışma Belgesi’ne sahip olması gereklidir.

İlkyardım nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

Ø Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,

Ø Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,

Ø Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,

Ø İyileşmenin kolaylaştırılması.

Konuları

Genel İlkyardım Bilgileri

Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

Temel Yaşam Desteği

Kanamalarda İlkyardım

Yaralanmalarda ilkyardım

Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Zehirlenmelerde İlkyardım

Hayvan Isırmalarında İlkyardım

Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

Boğulmalarda İlkyardım

Hasta/ Yaralı Taşıma Teknikleri

Eğitim Süresi

Temel İlk Yardım 2 Gün- 16 Saat

Yenileme İlk yardım 1 Gün – 16 Saat

Elektronik Defibilatör Eğitimi 2 Saat

Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir. Sınavdan başarılı olan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikası ve kimliği sahibi olurlar. Belge geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmasından itibaren katılımcılar 1 gün (8 saat) süren güncelleme ilkyardım eğitimine katılıp belge sürelerini 3 yıl daha uzatabilirler.

Gerekli Evraklar

– 1 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı fotokopisi

Gerekli Materyaller

Firmamız tarafından tedarik edilen; Eğitim Tipi Elektronik Defibilatör, Erişkin-Çocuk-Bebek Temel Yaşam Desteği Mankeni, İlkyardım Malzemeleri

Diğer Hizmetlerimiz