Risk Analizi

Risk Analizi

Risk Analizi / Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

Risk analizinin hazırlanması

İşyerinin incelenmesi

Tehlikelerin belirlenmesi

Risk hesaplaması

Risk sonucuna göre güvenlik planı oluşturulması.

Diğer Hizmetlerimiz