Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır?

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
Yangınla mücadele, arama kurtarma, tahliye ve haberleşme, ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilip bu ekiplerin oluşmasını sağlayarak,
Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanların sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.
Öncelikle çalışanların sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

 

Diğer Hizmetlerimiz