İş Sağlığı ve Güvenliğinde Biyolojik Risk Etmenleri

İş Sağlığı Biyolojik Risk Etmenleri İş Sağlığı Biyolojik Risk Etmenleri | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine dayanılarak, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde, çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işlerde uygulanması amacıyla 10.06.2004/25488 tarih ve sayıyla Resmî Gazete’de yayımlanan…

Read more

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kimyasal Risk Etmenleri

İş Sağlığı ve  Güvenliğinde Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal maddeler zararlı özellikleri bakımından sağlık ve güvenlik açısından birçok risk taşımaktadırlar. Sağlık Riskleri Kimyasallar solunum, sindirim ve deri yoluyla vücudun çeşitli organlarına ulaşarak orada birikip meslek hastalıklarına sebep olurlar. En çok görülen etki, tozların, buharların, havadaki sis hâlinde dağılmış partiküllerin solunum yoluyla vücuda girmeleri ile görülür. Bu…

Read more

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri Çeşitleri Fiziksel risk etkenler başlıca; • Gürültü, • Titreşim (Vibrasyon), • Aydınlatma, • Termal Konfor Şartları, • Radyasyon, • Basınç Değişimleri olarak sıralanabilir. Gürültü Gürültü, çağımızın en önemli endüstriyel ve çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkan ve yeterli önlemler alınmadığı zaman insanlara zarar veren fiziksel etkenlerden biridir. Gürültü genellikle istenmeyen ve rahatsız…

Read more

EKED (Etiketleme-Kilitleme) Eğitimi

EKED (Etiketleme – Kilitleme) Eğitimi Eğitim İçeriği Makinelerin veya ekipmanın beklenmedik şekilde çalıştırılmasının veya depolanan enerjinin boşalarak çalışanlara zarar verebileceği servis, bakım, onarım arıza durumlarını kapsar. İşletmede bir program oluşturulması ve uygun kilitleme etiketleme cihazlarının izolasyon noktalarına yerleştirilmesi için talimatlar kullanmalı ve çalışanların yaralanmasını önlemek için depolanan enerjinin açığa çıkmasını engellemek için ise yapılması gereken…

Read more

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitimi

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitimi Kapalı alanlar, genellikle bir ya da birden fazla kişinin girebileceği, içerisinde rahatça hareket edip çalışmanın kısıtlı olduğu mekanlardır. Doğal havalandırmanın yetersiz oluşu, yanıcı veya zehirli gazların birikme riski gibi özellikleri ile bilinirler. Bu alanlara katı atık tankları, silolar, kazanlar, kanalizasyon şebekeleri, boru hatları ve yeraltı vana istasyonları gibi yerler örnek…

Read more

Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler Mesleki Eğitimler İş dünyasının hızla değişen ve evrilen doğasında, sürekli öğrenme ve adaptasyon kaçınılmazdır. “Mesleki Eğitimler” serimiz, sektörel gereksinimleri ve teknolojik yenilikleri dikkate alarak sizlere en güncel bilgi ve becerileri sunmayı amaçlamaktadır. 1. Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitimi: SEO, SEM, içerik stratejileri Sosyal medya yönetimi ve reklamcılığı E-posta pazarlama kampanyaları 2. Finans ve Bütçeleme…

Read more

Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi

Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi Yangın, hem maddi hem de can kayıplarına neden olabilecek ciddi bir tehlikedir. Bu eğitim ile yangın güvenliği hakkında temel bilgiler edinebilir, olası yangın durumunda nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Eğitim İçeriği: Yangının Tanımı ve Sınıflandırılması: Yangının oluşum sebepleri, yangın sınıfları ve bu sınıflara…

Read more

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi Profesyonel İnsan Kaynakları Eğitimi Modern iş dünyasında İnsan Kaynakları (İK) fonksiyonu, çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu optimize ederek kurumsal başarının kilit unsurlarından biri haline gelmiştir. Bizim sunduğumuz İK eğitimi ile bu alanda gereken yetkinliklere sahip olabilir, kariyerinizde yeni bir adım atabilirsiniz. Eğitim İçeriği: İK’nın Temel Kavramları: İK’nın organizasyondaki rolünü ve önemini anlama. İşe…

Read more

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Eğitimi

KVKK Eğitimi KVKK Eğitimi: Kişisel Verilerin Korunması ve Uyum Süreci Modern iş dünyasında, bireylerin kişisel verilerinin korunması büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi düzenlemeler, işletmeler ve bireyler için kritik bir rol oynamaktadır. Web sitemizde sunduğumuz KVKK eğitimi ile hem bireysel hem de kurumsal düzeyde KVKK’ya uyum sürecini kolaylaştırıyor ve…

Read more

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikolojik Etmenler

Günümüzün hızla değişen çalışma koşulları, işyerlerinde sadece fiziksel riskleri değil, aynı zamanda psikolojik riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler, çalışanların ruh sağlığını, genel esenliklerini ve işteki performanslarını doğrudan etkileyebilir. Bu makalede, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında psikolojik etmenlerin önemine dikkat çekilmekte ve bu etmenlerin nasıl yönetilebileceğine dair öneriler sunulmaktadır. Psikolojik Etmenlerin Önemi İş Stresi: Yoğun…

Read more