İş Sağlığı ve Güvenliğinde Biyolojik Risk Etmenleri

İş Sağlığı Biyolojik Risk Etmenleri İş Sağlığı Biyolojik Risk Etmenleri | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine dayanılarak, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde, çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işlerde uygulanması amacıyla 10.06.2004/25488 tarih ve sayıyla Resmî Gazete’de yayımlanan…

Read more

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kimyasal Risk Etmenleri

İş Sağlığı ve  Güvenliğinde Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal maddeler zararlı özellikleri bakımından sağlık ve güvenlik açısından birçok risk taşımaktadırlar. Sağlık Riskleri Kimyasallar solunum, sindirim ve deri yoluyla vücudun çeşitli organlarına ulaşarak orada birikip meslek hastalıklarına sebep olurlar. En çok görülen etki, tozların, buharların, havadaki sis hâlinde dağılmış partiküllerin solunum yoluyla vücuda girmeleri ile görülür. Bu…

Read more

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri Çeşitleri Fiziksel risk etkenler başlıca; • Gürültü, • Titreşim (Vibrasyon), • Aydınlatma, • Termal Konfor Şartları, • Radyasyon, • Basınç Değişimleri olarak sıralanabilir. Gürültü Gürültü, çağımızın en önemli endüstriyel ve çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkan ve yeterli önlemler alınmadığı zaman insanlara zarar veren fiziksel etkenlerden biridir. Gürültü genellikle istenmeyen ve rahatsız…

Read more

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikolojik Etmenler

Günümüzün hızla değişen çalışma koşulları, işyerlerinde sadece fiziksel riskleri değil, aynı zamanda psikolojik riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler, çalışanların ruh sağlığını, genel esenliklerini ve işteki performanslarını doğrudan etkileyebilir. Bu makalede, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında psikolojik etmenlerin önemine dikkat çekilmekte ve bu etmenlerin nasıl yönetilebileceğine dair öneriler sunulmaktadır. Psikolojik Etmenlerin Önemi İş Stresi: Yoğun…

Read more

İş Kazaları ve Güvenlik Kültürünün Önemi

İş kazaları, pek çok farklı faktörün sonucu olarak ortaya çıkar. Çalışma koşullarında taşınan riskler, psiko-sosyal faktörler nedeniyle çalışanlar tarafından her zaman tam olarak algılanamaz. Bu durumu etkileyen başlıca nedenler arasında organizasyonel yetersizlikler, etkili olmayan iletişim ve eğitim eksikliği bulunmaktadır. Bu faktörler, çalışanların güvensiz davranışlarda bulunmalarına neden olabilir. İş kazalarının önlenmesinde güvenlik kültürünün önemi büyüktür. Bu…

Read more

OSGB Nedir?

OSGB Nedir? İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlara OSGB denir. OSGB nedir: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi‘nin kısaltması olarak kullanılan bir ibaredir.  Bünyelerindeki İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle işyerlerin de sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar. 6331 Sayılı İSG Kanunu uyarınca tüm…

Read more