Ağustos 14, 2023

İş Kazaları ve Güvenlik Kültürünün Önemi

İş kazaları, pek çok farklı faktörün sonucu olarak ortaya çıkar. Çalışma koşullarında taşınan riskler, psiko-sosyal faktörler nedeniyle çalışanlar tarafından her zaman tam olarak algılanamaz. Bu durumu etkileyen başlıca nedenler arasında organizasyonel yetersizlikler, etkili olmayan iletişim ve eğitim eksikliği bulunmaktadır. Bu faktörler, çalışanların güvensiz davranışlarda bulunmalarına neden olabilir. İş kazalarının önlenmesinde güvenlik kültürünün önemi büyüktür. Bu…

Read more

OSGB Nedir?

OSGB Nedir? İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlara OSGB denir. OSGB nedir: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi‘nin kısaltması olarak kullanılan bir ibaredir.  Bünyelerindeki İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle işyerlerin de sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar. 6331 Sayılı İSG Kanunu uyarınca tüm…

Read more