İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Biriz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri içerisinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı…