İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikolojik Etmenler

Günümüzün hızla değişen çalışma koşulları, işyerlerinde sadece fiziksel riskleri değil, aynı zamanda psikolojik riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler, çalışanların ruh sağlığını, genel esenliklerini ve işteki performanslarını doğrudan etkileyebilir. Bu makalede, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında psikolojik etmenlerin önemine dikkat çekilmekte ve bu etmenlerin nasıl yönetilebileceğine dair öneriler sunulmaktadır. Psikolojik Etmenlerin Önemi İş Stresi: Yoğun…