İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikolojik Etmenler

Günümüzün hızla değişen çalışma koşulları, işyerlerinde sadece fiziksel riskleri değil, aynı zamanda psikolojik riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler, çalışanların ruh sağlığını, genel esenliklerini ve işteki performanslarını doğrudan etkileyebilir. Bu makalede, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında psikolojik etmenlerin önemine dikkat çekilmekte ve bu etmenlerin nasıl yönetilebileceğine dair öneriler sunulmaktadır. Psikolojik Etmenlerin Önemi İş Stresi: Yoğun…

İş Kazaları ve Güvenlik Kültürünün Önemi

İş kazaları, pek çok farklı faktörün sonucu olarak ortaya çıkar. Çalışma koşullarında taşınan riskler, psiko-sosyal faktörler nedeniyle çalışanlar tarafından her zaman tam olarak algılanamaz. Bu durumu etkileyen başlıca nedenler arasında organizasyonel yetersizlikler, etkili olmayan iletişim ve eğitim eksikliği bulunmaktadır. Bu faktörler, çalışanların güvensiz davranışlarda bulunmalarına neden olabilir. İş kazalarının önlenmesinde güvenlik kültürünün önemi büyüktür. Bu…