İş Kazaları ve Güvenlik Kültürünün Önemi

İş kazaları, pek çok farklı faktörün sonucu olarak ortaya çıkar. Çalışma koşullarında taşınan riskler, psiko-sosyal faktörler nedeniyle çalışanlar tarafından her zaman tam olarak algılanamaz. Bu durumu etkileyen başlıca nedenler arasında organizasyonel yetersizlikler, etkili olmayan iletişim ve eğitim eksikliği bulunmaktadır. Bu faktörler, çalışanların güvensiz davranışlarda bulunmalarına neden olabilir. İş kazalarının önlenmesinde güvenlik kültürünün önemi büyüktür. Bu…