EKED (Etiketleme-Kilitleme) Eğitimi

EKED (Etiketleme – Kilitleme) Eğitimi Eğitim İçeriği Makinelerin veya ekipmanın beklenmedik şekilde çalıştırılmasının veya depolanan enerjinin boşalarak çalışanlara zarar verebileceği servis, bakım, onarım arıza durumlarını kapsar. İşletmede bir program oluşturulması ve uygun kilitleme etiketleme cihazlarının izolasyon noktalarına yerleştirilmesi için talimatlar kullanmalı ve çalışanların yaralanmasını önlemek için depolanan enerjinin açığa çıkmasını engellemek için ise yapılması gereken…

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitimi

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitimi Kapalı alanlar, genellikle bir ya da birden fazla kişinin girebileceği, içerisinde rahatça hareket edip çalışmanın kısıtlı olduğu mekanlardır. Doğal havalandırmanın yetersiz oluşu, yanıcı veya zehirli gazların birikme riski gibi özellikleri ile bilinirler. Bu alanlara katı atık tankları, silolar, kazanlar, kanalizasyon şebekeleri, boru hatları ve yeraltı vana istasyonları gibi yerler örnek…

Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler Mesleki Eğitimler İş dünyasının hızla değişen ve evrilen doğasında, sürekli öğrenme ve adaptasyon kaçınılmazdır. “Mesleki Eğitimler” serimiz, sektörel gereksinimleri ve teknolojik yenilikleri dikkate alarak sizlere en güncel bilgi ve becerileri sunmayı amaçlamaktadır. 1. Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitimi: SEO, SEM, içerik stratejileri Sosyal medya yönetimi ve reklamcılığı E-posta pazarlama kampanyaları 2. Finans ve Bütçeleme…

Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi

Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi Temel Yangın Güvenliği ve Önlemleri Eğitimi Yangın, hem maddi hem de can kayıplarına neden olabilecek ciddi bir tehlikedir. Bu eğitim ile yangın güvenliği hakkında temel bilgiler edinebilir, olası yangın durumunda nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Eğitim İçeriği: Yangının Tanımı ve Sınıflandırılması: Yangının oluşum sebepleri, yangın sınıfları ve bu sınıflara…

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi Profesyonel İnsan Kaynakları Eğitimi Modern iş dünyasında İnsan Kaynakları (İK) fonksiyonu, çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu optimize ederek kurumsal başarının kilit unsurlarından biri haline gelmiştir. Bizim sunduğumuz İK eğitimi ile bu alanda gereken yetkinliklere sahip olabilir, kariyerinizde yeni bir adım atabilirsiniz. Eğitim İçeriği: İK’nın Temel Kavramları: İK’nın organizasyondaki rolünü ve önemini anlama. İşe…

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Eğitimi

KVKK Eğitimi KVKK Eğitimi: Kişisel Verilerin Korunması ve Uyum Süreci Modern iş dünyasında, bireylerin kişisel verilerinin korunması büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi düzenlemeler, işletmeler ve bireyler için kritik bir rol oynamaktadır. Web sitemizde sunduğumuz KVKK eğitimi ile hem bireysel hem de kurumsal düzeyde KVKK’ya uyum sürecini kolaylaştırıyor ve…

Bordro Uygulamaları Eğitimi

Bordro Uygulamaları Eğitimi Bordro Nedir? Bordro, bir iş yerinde çalışan kişilerin aldığı maaşın nasıl hesaplandığını detaylı olarak gösteren bir belgedir. Bordro belgesi oluşturulurken bazı kesintiler yapılır ve damga vergisi, asgari geçim indirimi (AGİ) gibi çeşitli vergilerin de hesaplaması yapılır. Bordro belgesinde yapılan kesintilerin ne kadar olduğu görülür. Bordro Uygulamaları Eğitimi ile katılımcılar, bordrolama işleminin nasıl…

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Biriz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri içerisinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı…

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi Yüksekte Çalışma Eğitimi Neden Aldırılmalıdır? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların eğitimi ile ilgili yönetmelik ve ilgili mevzuat gereği, çalışanlara, yapacakları işle ilgili tehlike ve riskler konusunda gerekli olan eğitimler verilir. İşverenler, yüksekte çalışma yapan çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave, özel olarak yüksekte çalışma eğitimi aldırmalıdırlar. Yüksekte Çalışma…

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi Hijyen Eğitimi Nedir? Neden Alınmalıdır? Hijyen, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği‘ne göre her işin özelliğine göre çalışanların kendi ve halk sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünü olarak tanımlanmıştır. Genel anlamda ise hijyen, sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümüdür. Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre,…